MÉDIA A PUBLIKACE

LEGISLATIVA

 • SOUČASNÁ LEGISLATIVA PLNĚNÍ CÍLŮ OZE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V ČR, prof. P. Jevič, leden 2021 - ZDE >>

 • Tisková zpráva z mezinárodní konference o obnovitelné mobilitě „Fuels of the Future 2021“ Nasadit všechny technologické možnosti na podporu zmírňování změny klimatu v odvětví dopravy, ing. Z. Šedivá, leden 2021 - ZDE >>

 • SOUČASNÝ TRH A BUDOUCNOST BIONAFTY PŘI DEKARBONIZACI DOPRAVY V EU, prof. Jevič a kolektiv - ZDE >>

 • PREZENTACE COMSYS, UNICRE 2019 – prof. Jevič, ing. Bažata – ZDE >>

 • GREEN DEAL - Green deal CZ + příloha, Green deal EN + příloha

STATISTIKA A BILANCE

 • TRH S BIONAFTOU A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC, Sbornik seminar Hluk, Ing. Petr Jevič, CSc., Prof. h.c., Ing. Zdeňka Šedivá Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. & Sdružení pro výrobu bionafty, Praha, listopad 2020 - ZDE >>

 • Sounáležitost českých pěstitelů a zpracovatelů řepky – ing. Kuncíř, PREOL, a.s. - ZDE >>

 • Bilance rostlinných olejů, ing. Bažata, Glencore Agriculture Czech, s.r.o. – ZDE >>

 • Podklady pro vypracování Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2018, prof. Jevič a kolektiv – ZDE >>

 • Současné postavení a výhled využívání certifikovaných biopaliv v nizkoemisní mobilitě, Techagro 2018 - prof. Jevič a kolektiv - ZDE >>

 • Argus_Biofuels trading hubs of the future_May 2019 - ZDE >>

 • Stížnost SVB Radě ČRo - ZDE >>

 • Bilance spotřeby pohonných hmot ze zpráv o emisích GHG v ČR za rok 2017 - ZDE >>

 • Surovinové zajištění, výroba a využití bionafty na mezinárodním a tuzemském trhu Hluk 2019, prof. Jevic a kolektiv. - ZDE >>

 • Bilance biogenních pohonných hmot a požadavky na jejich udržitelnost v České republice, 2019 – prof. Petr Jevič a kolektiv - ZDE >>